İKİNCİLİ DEFORMASİYANIN ƏMƏLƏ GƏLMƏSİNƏ PARODONT XƏSTƏLİKLƏRİNİN TƏSİRİ

19-09-2022


Müəlliflər:
E.E. Babayev
M.Ə. Səfərov
G.E. Kərimova
İ.H. Mehmani
D.S. Əşrəfov

Digər jurnal və qəzetlər