Redaksiya heyəti

1. Qalib Ş. Qarayev

2. Adil B. Baxşəliyev
3. Cəmil Ə. Əliyev
4. Əhliman T. Əmiraslanov
5. Əlişir V. Musayev
6. İbrahim İ. İsayev
7. Məmməd Y. Nəsirov
8. Oktay K. Şirəliyev
9. Orxan R. İsayev
10.Sudeyf B. İmamverdiyev
11.Surxay N. Musayev
12.Vaqif B. Şadlinski
13.Vəsadət Ə. Əzizov

-Baş redaktor, Professor, əməkdar elm xadimi, RF-nın Tibb Texniki elmlər üzrə akademiyasının akademiki.
-Professor, Tibb elmləri doktoru
-Akademik, əməkdar elm xadimi.
- Akademik, əməkdar elm xadimi.
-Professor, əməkdar elm xadimi.
- Professor, əməkdar elm xadimi.
- Professor, əməkdar elm xadimi.
- Professor, Tibb elmləri doktoru.
-Tibb üzrə fəlsəfə doktoru.
-AMEA-nın müxbir üzvü.
-Professor, əməkdar elm xadimi.
-RFEA-nın Akademiki, Professor, əməkdar elm xadimi.
-Professor, Tibb Elmləri doktoru.

Redaksiya şurası 12 nəfərdən ibarət olub Türkiyə Respublikası, Rusiya Federasiyası, Qazaxıstan Respublikası, Qırğızıstan Respublikası və Azərbaycan Respublikası alimlərindən təşkil olunmuşdur.

Avtan L.
Əliyev N.A.
Həsənov N.Ə.
Xuduyev A.M.
Qurbanova C.F.
Leonov B.İ.
Məmmədov A.Q.
Musayev K.K.
Seysembayev M.A.
Səfərov A.M.
Mahmudov R.M.

-Professor (İstanbul, Türkiyə)
-Ə.e.n., Tibb xidməti General Mayoru (Bakı, Azərbaycan)
-Tibb elmləri doktoru (Mingəçevir, Azərbaycan).
-Professor (Bakı, Azərbaycan).
-Professor (Bakı, Azərbaycan).
-RF Tibbi Texniki elmləri akademiyasının prezidenti (Moskva).
-Tibb üzrə fəlsəfə doktoru, əməkdar həkim (Naxçıvan, Azərbaycan).
-Tibb üzrə elmlər doktoru (Bakı, Azərbaycan).
-Qazaxıstan EA-nın Akademiki (Almatı, Qazaxıstan).
- Tibb üzrə elmlər doktoru (Bakı, Azərbaycan).
- Tibb üzrə elmlər doktoru (Bakı, Azərbaycan).

Digər jurnal və qəzetlər