Г.М. Кариев

Telefon: E-mail: Facebook: Instagram: Twitter: Youtube:

Məqalələri

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ВЕСТИБУЛЯРНЫХ ШВАННОМ

10-10-2021

Hulosa: Ushbu maqolada 2014 yildan 2019 yilgacha jarrohlik muolajadan o'tgan vestibulyar shvanomli 240 nafar bemorni kuzatish natijalari keltirilgan. Barcha bemorlar o'simta kattaligiga qarab 4 guruhga bo'lingan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, vestibulyar shvanomasi bo'lgan bemorlarning aksariyatida asosan klassik progressiv bir tomonlama eshitish qobiliyatini pasayishi kuzatiladi. Ushbu kasallikni atipik va simptozsiz kechishi odatiy holga aylanib bormoqda, bu...

Ətraflı oxu


Digər jurnal və qəzetlər