R.İ. Xələfova

Telefon: E-mail: Facebook: Instagram: Twitter: Youtube:

Məqalələri

QICIQLANAN BAĞIRSAQ SİNDROMUNUN MÜALİCƏSİNİN MÜASİR VƏZİYYƏTİQICIQLANAN BAĞIRSAQ SİNDROMUNUN MÜALİCƏSİNİN MÜASİR VƏZİYYƏTİ

28-05-2022

Müasir təsəvvürlərə görə Qıcıqlanan bağırsaq sindromu (QBS) mədə-bağırsaq traktının funksional pozğunluğu olub, defekasiyanın sayının və ya nəcisin konsistensiyasının dəyişməsi ilə özünü büruzə verən qarında periodik ağrılarla müşayiət olunur. QBS müşahidə olunan xəstələrdə bağırsaq funksiyasının pozulması, bir qayda olaraq qarnın köpməsi və çoxlu qazın xaric olması ilə müşayiət...

Ətraflı oxu


Digər jurnal və qəzetlər