N.Ə. Əzizova

Telefon: E-mail: Facebook: Instagram: Twitter: Youtube:

Məqalələri

HAMILƏLİYİN BİRİNCİ TRİMESTRİNDƏ RETROXORİAL HEMATOMANIN YARANMASINDA KLİNİKİ LABORATOR GÖSTƏRİCİLƏRİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ

01-09-2022

Açar  sözlər : hamiləlik, retroxorial  hematoma,laborator  göstəricilər. Giriş Müasir mamalığın ən aktual problemlərindən biri erkən reproduktiv itkidir. Reproduktivitki ilə hemostaz sistemində pozğunluqlar mama-ginekologların xüsusi diqqət nəzərindədir. Xorionun yaranma mərhələsində trombotik pozğunluqlar geniş aspektə müzakirə olunur [1,2,3].Xorionun patoloji inkişaf əlaməti retroxorial hematomanın...

Ətraflı oxu


Digər jurnal və qəzetlər