A.A. Rüstəmov

Telefon: E-mail: Facebook: Instagram: Twitter: Youtube:

Məqalələri

...

Ətraflı oxu


REPERFUZİON MƏNŞƏLİ QASTRODUODENİT REFLÜKSLƏRİN TƏŞƏKKÜL MƏRHƏLƏLƏRİ

13-02-2017

Reperfuzion sindrom (RPS) kəskin və xroniki olmaqla iki növə ayrılır: 1.Kəskin (RPS) əsasən eksperimentdə və bəzi xəstəliklərdə məqsədyönlü olaraq əməliyyat zamanı damarlara liqatura qoymaqla orqanın qısa müddətli qanla təchizatını ləngitməklə hipoksiya yaratmaqdan ibarətdir. 2.Xroniki (RPS) sindrom isə orqanın uzun sürən xəstəlikləri nəticəsində maddələr mübadiləsinin ara məhsullarının qan vasitəsilə toxumanın...

Ətraflı oxu


12

Digər jurnal və qəzetlər