Qalib Qarayev

Telefon: (050) 216-63-55 E-mail: Facebook: Instagram: Twitter: Youtube:

Məqalələri

PERİTONİT ZАMАNI İMMUN SİSTEMİN POZULMUŞ FUNKSİYАLАRINА VАZАPROSTАNIN TƏSİRİ

16-04-2009

     Ədəbiyyat məlumatlarından aydın olur ki, yayılmış peritonitlər zamanı inkişaf edən intoksikasiya orqanizmin müxtəlif orqan və sistemlərində ciddi morfofunksional pozğunluqlara səbəb olmaqla, poliorqan və polisistem çatmazlığına gətirib çıxarır (2,4,9,12,14). Peritonitin etiopatogenezi mürəkkəb proses olub, biri digəri ilə əlaqəli və biri digərlərindən yaranandır. Bu patologiyanın inkişafında immun sistemi də...

Ətraflı oxu


12

Digər jurnal və qəzetlər