Orxan İsayev

Telefon: (050) 394-11-29 E-mail: orxanisayev87 Facebook: Instagram: Twitter: Youtube:

Məqalələri

QARACİYƏR XƏRÇƏNGİ VƏ MÜALİCƏ MƏQSƏDİLƏ QARACİYƏR VƏ QEYRİ-QARACİYƏR MƏNŞƏLİ KÖK HÜCEYRƏLƏRLƏ APARILAN İN VİVO VƏ İN VİTRO TƏTQİQATLAR

12-11-2015

Açar sözlər: qaraciyər xərçəngi, hepatosellülyar karsinoma, kök hüceyrələr, in vivo və in vitro tətqiqatlar, transplantasiya      Dünya üzərində ildən-ilə xərçəngli xəstələrin sayı artmaqdadır. Hər il təqribən 10,9 milyon xərçəngə tutulma halı və 6,7 milyon xərçəng səbəbindən ölüm halı qeydə alınır. Ən çox diaqnoz olunan xərçəng növlərinə...

Ətraflı oxu


Digər jurnal və qəzetlər