S.N. Rüstəmova

Telefon: E-mail: Facebook: Instagram: Twitter: Youtube:

Məqalələri

KÖRPƏLƏRİN HƏYATININ MÜXTƏLİF DÖVRLƏRİNDƏ MALİK OLDUQLARI QABİLİYYƏT VƏ BACARIQLARA MÜXTƏLİF XƏSTƏLİKLƏRIN MÜMKÜN TƏSİRLƏRİ

09-07-2021

Uşaqların yaşı, inkişaf mərhələri və uşağın inkişafını necə nəzarətdə saxlamaq lazımdır kimi nüanslar bir çox valideynləri, pediatrları, təlim-tərbiyə və təhsil mütəxəssislərini çox maraqlandırır. Müvafiq nüanslara dair sualları cavablandıra bilmək üçün uşaq inkişaf üzrə mütəxəssislər bir sıra “yol xəritəsi”, sxemlər və üsullar təkmilləşdirmişlər ki, onların da...

Ətraflı oxu


Digər jurnal və qəzetlər