Y.M. Axundova

Telefon: E-mail: Facebook: Instagram: Twitter: Youtube:

Məqalələri

METABOLİK SİNDROMUN HAMİLƏLİYİN GEDİŞİNƏ VƏ NƏTİCƏLƏRİNƏ TƏSİRİ.

17-07-2022

Açar sözlər: metabolik sindrom, hamiləlik, preeklampsiya, hamiləlik Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı metabolik sindromu XXI əsrin pandemiyası adlandırmışdır. XXI əsrin başlanğıc illərinin ədəbiyyat məlumatlarına görə dünya əhalisinin 20-25%  metabolik sindromdan (MS) əziyyət çəkirsə, 2025-ci ildə 300 miliyon insanda bu sindroma rast gəlinəcəyi proqnozlaşdırılır [1]. MS (X sindrom) hormonal və metabolik pozğunluqlar...

Ətraflı oxu


Digər jurnal və qəzetlər