M. Sultanova

Telefon: E-mail: Facebook: Instagram: Twitter: Youtube:

Məqalələri

COVID-19-A YOLUXMUŞ HAMİLƏLƏRDƏ AĞCİYƏR DƏYİŞİKLİKLƏRİNİN RADİOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

08-09-2022

Xülasə: Tədqiqat ATU-nun Tədris Cərrahiyyə Klinikasında aparılmışdır. Tədqiqata 01.04.2020-01.08.2020 tarixlərdə RT-PCR testi pozitiv olan  COVID-19-a yoluxmuş və radioloji görüntülərdə pnevmoniya aşkarlanan 25 hamilənin və uyğun yaş qrupunda  hamilə olmayan qadınların döş qəfəsinin rentgenoqrafiya (DQR) və komputer tomoqrafiya(KT)  müayinələrinin nəticələri daxil edilmişdir.  Müəyyən edilmişdir ki,DQR...

Ətraflı oxu


Digər jurnal və qəzetlər