BUD SÜMÜYÜ BOYNUNUN SINIQLARININ CƏRRAHİ MÜALİCƏSİNİN AKTUALLIĞI

22-02-2022

Açar sözlər:  bud sümüyü boynunun sınıqları, osteosintez, bud-çanaq oynağının endoprotezləş-dirilməsi Bud sümüyü boynunun sınıqlarının müalicəsi uzun illər boyu öyrənilsə də aktu-allıq yüksəkdir(1,2,5,8,9,12). Bu travmaların nəinki tibbi, həmçinin sosial və iqtisadi xarakterli problemləri qalmaqdadır. Bunun səbəbi bir neçə faktorla izah edilir. Birincisi bu sınıqların rast...

Ətraflı oxu


TOKSİK DOZA ANLAYIŞI MÜASİR KONTEKSTDƏTOKSİK DOZA ANLAYIŞI MÜASİR KONTEKSTDƏ

02-02-2022

Xülasə: Məqalədə toksik maddələrin dozadan asılı olaraq canlı orqanizmə təsiri öz əksini tapmışdır. Həmçinin orqanizmə təsirinə görə dozaların və həmin dozalarda yaranmış toksik təsirlərin izahı verilir. Toksikologiyada istifadə edilən doza terminlərinin xüsusiyyətləri beynəlxalq səviyyədə qəbul edilmiş göstəricilər əsasında xarakterizə olunur. Ümumiyyətlə, məqalədə toksik maddənin orqanizmə daxil olması...

Ətraflı oxu


UŞAQLARDA ASKARİDOZUN KLİNİK TƏZAHÜRLƏRİNİN YAŞ XÜSUSİYYƏTLƏRİUŞAQLARDA ASKARİDOZUN KLİNİK TƏZAHÜRLƏRİNİN YAŞ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

14-01-2022

Açar sözlər. Uşaqlarda askaridoz, bağırsaq helmintozları, qəbizlik, qeyri-sabit nəcis Ключевые слова: Аскаридоз у детей, кишечные гельминтозы, запор, неустойчивый стул Key words: Askariasis in children, intestinal helminthiasis, constipation, unstable stools Giriş. Tibb sahəsində böyük elmi kəşflər, yoluxucu və parazitar xəstəliklərlə mübarizənin geniş miqyaslı üsulları...

Ətraflı oxu


EKVATOR PREPARATININ HİPERTONİYA XƏSTƏLİYİNİN MÜALİCƏSİNDƏ İSTİFADƏSİ

12-01-2022

Müasir dövrdə hipertoniya xəstəliyi ürək-damar xəstəlikləri sırasında ən geniş yayılmışlardan biri olub,miokard infarktını, beyin insultunu, həmçinin ürək və böyrək çatışmazlıqlarını törədən əsas səbəblərdən biri sayılır. Yaş artdıqca hipertoniya xəstəliyi və onun verdiyi ağırlaşmaların sayı da artır; qan təzyiqi nə qədər yüksək olarsa ağırlaşmaların sayı da bir o qədər artır....

Ətraflı oxu


КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ВЕСТИБУЛЯРНЫХ ШВАННОМ

10-10-2021

Hulosa: Ushbu maqolada 2014 yildan 2019 yilgacha jarrohlik muolajadan o'tgan vestibulyar shvanomli 240 nafar bemorni kuzatish natijalari keltirilgan. Barcha bemorlar o'simta kattaligiga qarab 4 guruhga bo'lingan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, vestibulyar shvanomasi bo'lgan bemorlarning aksariyatida asosan klassik progressiv bir tomonlama eshitish qobiliyatini pasayishi kuzatiladi. Ushbu kasallikni atipik va simptozsiz kechishi odatiy holga aylanib bormoqda, bu...

Ətraflı oxu


KÖRPƏLƏRİN HƏYATININ MÜXTƏLİF DÖVRLƏRİNDƏ MALİK OLDUQLARI QABİLİYYƏT VƏ BACARIQLARA MÜXTƏLİF XƏSTƏLİKLƏRIN MÜMKÜN TƏSİRLƏRİ

09-07-2021

Uşaqların yaşı, inkişaf mərhələri və uşağın inkişafını necə nəzarətdə saxlamaq lazımdır kimi nüanslar bir çox valideynləri, pediatrları, təlim-tərbiyə və təhsil mütəxəssislərini çox maraqlandırır. Müvafiq nüanslara dair sualları cavablandıra bilmək üçün uşaq inkişaf üzrə mütəxəssislər bir sıra “yol xəritəsi”, sxemlər və üsullar təkmilləşdirmişlər ki, onların da...

Ətraflı oxu


ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА НА УРОВЕНЬ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА

02-07-2021

Полученные данные по подверженности различных социальных групп населения свидетельствуют о наличии обратной зависимости между доходом и уровнем поражаемости заболеваниями пародонта. Так, у лиц с низким уровнем дохода вероятность возникновения и развития различных...

Ətraflı oxu


SONLU ELEMENTLƏR ANALİZİ METODU VƏ ONUN DENTAL PROTEZLƏŞDİRMƏDƏ TƏTBİQİ Usubova N.R.

14-01-2021

Ağız boşluğu müayinə üçün məhdud və mürəkkəb bir biomexanik sistemdir. Buna görə də ağız boşluğunda protezləşdirmə, ortodontik, implantoloji, bərpaedici stomatologiya, endodontoloji və s. bu kimi əksər biomexanik tədqiqatlar in vitro həyata keçirilir. Stomatoloji reabilitasiyada sonlu elementlər analizi (SEA) metodunun istifadəsi protez diş qapaqlarının müxtəlif komponentlərinin xüsusiyyətlərini, onların fiziki...

Ətraflı oxu


NAZİK BAĞIRSAQLARDA QİDA İNQRİDİYENTLƏRİNİN ENDOGEN REARBSORBSİYASI VƏ DİSFUNKSİONAL ENTEROPATİYALARIN TƏZAHÜR SİMPTOMLARI

13-01-2021

XülasəNazik bağırsaqlarda həzm prosesinin normallaşmasında bağırsaqdan kənar orqanların və bağırsağın özünün iştirakı ilə baş verir.  Bunlara qaraciyər və mədəaltı vəzi aiddir. Qaraciyərdə hazırlanan öd, öd yollarının kinetik funksiyaları və xolesistokinin təsirləri nəticəsində öd kisəsindən mütəmadi olaraq bağırsağa axması təmin olunur. Ödün tərkibindəki turşular, duzlar və xolesterin...

Ətraflı oxu


Əlimətov Sərvər Nəriman oğlu 80 il

12-12-2020

ATU-nun Daxili xəstəliklər kafedrasının professoru, tibb elmləri doktoru, Respublikanın “Əməkdar müəllim”i Sərvər Alimetovun bu günlərdə 80 yaşı tamam oldu.   Sərvər Nəriman oğlu Alimetov 1940-cı ilin martın 12-də ölkəmizin dilbər guşələrindən biri olan Qusar rayonunun Düztahir kəndində dünyaya gəlib. O, 1946-cı ildə Düztahir kənd orta məktəbinə daxil olmuş və buranı 1956-cı ildə qızıl medalla...

Ətraflı oxu


12345...686970

Digər jurnal və qəzetlər